Pơk uănh mông nar djăt: 24/10/2020

VOV4.M’nông: Ngoại trưởng Indonesia, wa bu ur Retno Marsudi an g^t, Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo mbra geh hăn khâl Indonesia tâm pơh bah kơi tay gay tâm nchră mpeh ăp trong tâm boh bar ding. Nchrăp, Ngoại trưởng Mỹ mbra geh rơh mâp bar ding đah nu^h ndrel gưl kan Indonesia n’hanh râng tâm nchră mpôl kan druh ndăm Ansor geh tât chroh r[u\n n’hanh nău g^t blău. Ngoại trưởng Indonesia an g^t, Hoa Kỳ lah du dak băl tâm boh khlay bah Indonesia. Tâm boh đah Indonesia n’hanh Hoa Kỳ nar lơn ma jru hvi mpơl ma ăp tơ\ hăn khâl bah ăp kruanh bar ding ta rnôk ntoh luh nuh srê Covid-19. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lah rjăp hăn khâl tât Indonesia gay nchră mpeh “ăp nău dơi tơm, nău dơi nchuăn rdeng dak lêng n’hanh [ư tơm bah ăp dak” n’hanh lah rjăp nău khlay uănh jong ngai bah bar dak mpeh du Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dah ro\ng n’hanh pơk hvi./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương