Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông  Ta Nhih Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân le\ wơt Kruanh viên Bang Hessen, Cộng hoà Liên bang Đức Boris Rhein. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nkoch kloh, tâm boh kan ndre đah Việt Nam n’hanh Đức dôl nar lơ hun hao ue\h ta ăp nău kan. Kruanh Quốc hội an lah, 2 ding hôm e âk nău geh, dơi an hun hao tay tâm boh kan ndrel săk rnglăy lơn tay.

Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân wơt Kruanh Nghị viên Bang  Hessen, Cộng hoà Liên bang Đức

 

Việt Nam nchrăp wơt ăp doanh nghiệp bang Hessen hăn ntuh kơl tâm ăp nău kan ma Việt Nam dôl geh nău u\ch n’hanh Bang Hessen dơi dăng kơt hoá chất, dak si, cơ khí nkra njêng, công nghiệp ntop kơl, nkret njêng ndơ lo\ mir.... Lah rjăp nău Quốc hội Việt Nam le\ an trong pháp luật nta nơih an ăp nu^h ntuh kơl dak bah dih, tâm ne\ geh ăp doanh nghiệp, Kruanh Quốc hội đă Kruanh Nghị viện bang Hessen n’hanh n’gâng kan bang nta nơih an ăp doanh nghiệp Việt Nam dôl pah kan ta bang.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng