Pơk uănh mông nar djăt: 18/6/2015

VOV4.M’nông: N’gâng kan Nhật Bản n’hanh Trung Quốc nchrăp mra tâm mâp rơh bôk năp tâm 5 khay rlau aơ gay nchră tât nau kan ndâk trong tâm mbơh ngơi neh dah đah 2 ding gay der ăp nau geh tâm tom ndal klơ dak lêng n’hanh trong trôk. Nau tă bah Chính phủ Nhật Bản ân gi\t, 2 ding dôl rgum ăp nau tâm nchră gưl kan prêh ta Bắc Kinh tâm lôch khlay 6 aơ. Tâm rơh tâm mâp dăch tât, ăp n’gâng kan bar ding mra ndơ\ luh âk nau rgâl mhe dăch du\t mpeh ăp nau kan geh tât. N’gâng kan chính phủ Nhật Bản ntoh nau rnơm lah, nau kan tâm mâp aơ ntơm leo hăn kan ơm ngăn tâm yan mih năm aơ./.

                               Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng