Pơk uănh mông nar djăt: 22/8/2019

VOV4.M’nông: Lah đah mpôl báo chí lôch rơh mâp đah nu^h ndrel gưl kan Hàn Quốc ta thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nar ntri an g^t, Nhật Bản u\ch geh du nău rgâl ue\h tâm nău nkra trok tâm an nu^h kan Hàn Quốc geh tom mpet tâm rơh tâm lơh tâm su- nkô| nău ơm dôl [ư jêng duh jêr tăch rgâl đah 2 dak băl bah Mỹ mhe aơ. Ngoại trưởng Nhật Bản mpơl nău mpo\ng, Hàn Quốc mbra mât tay nău tâm ton  nkoch nău lư tahen đah 2 dak, ơm bơi le\ nar ton tâm kêng du\t khay dja. Lah Hàn Quốc n’glêh an rlu nău tâm ton dja, tâm boh rnă njrăng 3 ding Mỹ- Nhật Bản- Hàn Quốc mbra khuch du\t âk tâm nău rdâng lơh đah ăp nău ntêt nkri tât bah Triều Tiên./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng