Pơk uănh mông nar djăt: 10/1/2015

Nkuăl uỷ Lak, n’gor Dak Lak mhe [ư r[u\n nchră Ban Chấp hành Đảng bộ nkuăl rơh tal 9 gay glôch jêh [ư t^ng nău kan năm 2014, mbơh [ư trong kan năm 2015. Tâm năm 2014, Đảng bộ nkuăl Lak le\ rgum nt^m rđau ăp gưl uỷ Đảng n’hanh n’gâng kan nkuăl [ư t^ng nău kan hun hao wa\ng sa rêh jêng, mât njra\ng bri dak-rnă njrăng ta lam nkuăl dơi geh nău ueh tâm di. Nu nău rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nău rêh jêng kon nu\ih dơi mâp nâp; trong kan chính trị dơi nâp nâl n’hanh uănh tay le\ rngôch. Đảng bộ nkuăl a[aơ geh 34 rmôt đảng bah dâng, 218 chi bộ mpeh tâm đảng bộ bah dâng. Tâm năm bah năp, Đảng bộ le\ nglăp 149 đảng viên, geh 13% trong nchrăp n’gor jao, n’hao rnoh đảng viên tâm lam Đảng bộ rlău 2.200 đảng viên.

                                                                        BTV: Y’Sưng

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương