Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2020

VOV4.M’nông: Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam mhe geh nar tâm mâp ma rmôt kan tăch rgâl yor nau hun hao nâp nâl Việt Nam. Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam rnê prêh ăp nau nsôih nâp nâl, nau mi\n kan mhe, nuih n’hâm nchrăp kan lor bah Rmôt kan tăch rgâl yor nau hun hao nâp nâl Việt Nam tâm âk năm rlau aơ ndrel lah rjăp: âk ntu\k kan tăch rgâl hôm dôl ma hun hao nâp. Groi Thủ tướng lah rjăp: Ăp nau kan bah Chính phủ ko\ r[o\ng tât nau hun hao nâp nâl, gay ăp ntu\k kan hun hao nâp nâl.

Ntơm ăp nau dơi tâm nau kan njrăng, rdâng srê ji Covid-19 mhe rlau ân aơ nơm ho\ rlet rlau âk nau ntul rlong têh ngăn ri ân geh geh nsum n’hâm, nsum nau mi\n tâm lam nau rêh. Đah ntu\k kan hun hao nâp nâl ko\ ndri đo\ng, gay rêng ăp nau ueh khlay aơ ri ê lor ân geh tâm ban nuih n’hâm tă bah nau mât ntu\k ntu ân tât nau râng rklaih ăp nau kan rêh jêng geh tât kon nu\ih./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng