Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Ntu\k kan ntoh măt Việt Nam ta Hà Lan ko\ [ư nau lăp chang ndrel pơk ndrôm săm [u\t nchih nkah drâu wa Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Rnâng kan rdau kan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ta ntu\k kan ntoh măt ta La Hay. Tâm nau rngot klâng du\t n’hâm, di\ng le\ cán bộ, nu\ih kan ntoh măt ho\ do\ng du mni\t nkah, mpoh kthup gay nkah drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Yor ăp nau ntru\nh geh tâm nkah kon nu\ih tâm rnôk geh srê Covid-19, ndrôm săm [u\t nchih nkah drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu geh pơk [ư trực tuyến tâm 2 nar lơ 14 ndrel 15/8/2020 gay ma ndơn săm [u\t, điện pă nau rngot klâng tă bah N’gâng kan, ăp ntu\k kan, N’gâng kan, rmôt ndrel êng nu\ih Hà Lan, ăp ntu\k kan ntoh măt nchră nau, nsum mpôl nu\ih [on lan Việt Nam ta Hà Lan ndrel băl bên lam ntur neh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng