Pơk uănh mông nar djăt: 19/3/2019

VOV4.M’nông: Tâm rơh hăn khâl ndrel pah kan ta Cộng hoà Liên bang Đức mhe aơ, Kruanh n’gâng kan nchrăp kan ndrel ntuh kơl Nguyễn Chí Dũng kuăl jă ăp nu\ih pah kan chính trị ndrel ăp nu\ih kan tăch rgâl bah Đức ntru\t dăng nau ký ton ndrel nchră nau tâm ton dah ro\ng tăch rgâl đah Việt Nam ndrel EU (EVFTA) tâm rơh ơm ngăn.

Kruanh n’gâng kan văng sa ndrel u\nh nar Đức Peterr Altmaier ân gi\t, a[aơ nkô| nau bah nau tâm ton aơ dôl geh [ư ndal gay rbang jêng du nau nfơi bah ăp dak kan nsum bah EU ndrel nau ton aơ nchrăp mra geh ân do\ng jêng ngăn tâm  rơh tât. Mra bah rnôk bah năp rơh săch kan Nghị viện Châu Âu tâm du\t khay 5 tât./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng