Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: UBND n’gor Kon Tum mhe ntơm ndâk ntu\k kan kơl an Hành chính công bah n’gor tâm mrô 70-trong lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, nkuăl [on têh Kon Tum. Ntu\k aơ lah ntu\k rgum [ư âk nau kan nti\m nti, ndơn dnrel mplơ\ nau geh gay rklaih ăp nau kan hành chính bah ntu\k kan gưl n’gor đah ăp ntu\k kan, êng sak nu\ih…

Ta aơ, 1.170 săm [u\t hành chính geh ăp nau kan: Neh ntu, ndâk nkra, kơl an ntuh kơl, xuất bản in, tư pháp….tâm nau kan dơi rklah bah 19 ntu\k bah n’gor mra grum rklaih. Êng nê, ntu\k kan, êng nu\ih rnôk tât ta aơ hôm geh [ư ăp nau kan công chứng, chứng thực, ăp nau kan bưu chính, kơl an, nơih, ngăch./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng