Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi aơ lơ 13/7, ta Ngih kan Quốc hội, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội ntơm r[u\n tal 46. Ta nar r[u\n aơ, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội tâm rgop nau mpeh du đê | nau kan hôm êng êng bah bôk nau nchrăp Luật Nu\ih pah kan Việt Nam hăn kan dak ba dih ti\ng hợp đồng (rgâl nkra), rgop nau mpeh nau rgâl do\ng tơm prăk Ngih dak năm 2020 bah Ngih săm [u\t Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn tă bah N’gâng kan nkoch mbơh nau ân N’gâng kan nti\m nti, kan ntop tay tơm răk ân nau kan năm 2020 (tơm prăk tă bah dak ba dih) ân Kiểm toán Ngih dak, rgop nau mpeh nau kan mbơh, djăt, rgâl nau nchrăp Luật tâm nchră lam ntur neh, rgop nau mpeh nau ntru\nh kan mpeh bảo hiểm bah ăp ntu\k kan chính trị-rêh jêng ndrel nau rgop mpeh nau ntru\nh mpeh nau kan nghệ thuật njroh mprơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng