Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 10/7, ta Ngih Văn hoá Lao động n’gor Kon Tum, Rnâng kan Ntrong hăn gur Trung ương tâm rgop nsum đah Hội chữ thập đỏ n’gor Kon Tum [ư Nar yur mham “Ntruh gur mpeh ba lơ Tây Nguyên”. Aơ lah rơh tal 5 nau kan aơ geh [ư tâm nkuăl aơ. Nar yur mham “Ntruh gur mpeh ba lơ Tây Nguyên” ndơn geh nau kơt ti\ng, râng kơl bah rhiăng nu\ih yur mham kơl an tâm nkuăl.

Tâm mông ôi, Rnâng kan [ư Nar yur mham kơl an “Ntruh gur mpeh ba lơ Tây Nguyên” ho rgum geh 150 đơn vị mham ntơm ăp nu\ih ro\ng kơl an tâm rnoh 700 đơn vị mham geh nsi\t tâm khay 7 aơ. Bah năp nê, lơ 9/7, Rnâng kan Ntrong hăn gur bah Trung ương ho\ [ư nau nkoch mbơh mpeh Bôk nau kan Trong hanư gur bah ăp trong nkuăl [on têh bah Kon Tum ndrel [ư Bôk nau kan “Gala trong hăn gur năm 2020-Nntruh gur mpeh ba lơ Tây Nguyên”./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng