Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh n’hanh Xã hội Đào Ngọc Dung mhe geh si [u\t njoăl Kruanh Uỷ ban nhân dân ăp n’gor, nkual [on têh mpeh Trung ương mpeh nău ntru\t ntrôl ngăch an [ư nău ntru\nh mbrô 15 bah Thủ tướng Chính phủ mhe quy định nău t^ng [ư ăp trong kơl [on lan mâp jêr jo\t tă bah nuh srê Covid-19. a[aơ, le\ rngôch ăp n’gor ho\ [ư lôch jêh trok prăk kơl an nu^h geh n’hâm soan đah cách mạng, nu^h dơi lam rêh jêng kơl, nu^h mpeh rnăk ach o, dăch kêng ach o, yơn lah hôm geh du đêt n’gor an [ư mbrơi đo\ng, nău ntop kơl nu^h kan, rnăk tăch rgâl n’hanh doanh nghiệp t^ng quy định ta Nghị quyết 42 n’hanh nău ntru\nh mbrô 15 mô ho\ dơi uănh khlay di rnoh, rnoh nu^h dơi ntop kơl mô ho\ âk, si [u\t dăn đă ntop kơl an nu^h kan dơi uănh an do\ng đêt, lơn lah si [u\t dăn manh tơm prăk gay nu^h do\ng nu^h kan trok prăk khay rlu kan an nu^h kan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng