Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Bộ Quốc phòng Nga mhe mbơh, ăp ndơ njrăng n’gang pănh r[ah kalơ trôk nar ntu\k gu\ nde tahen trôk H’meymim bah dak dja ta Syria ho\ nking nchăng du rơh rdôl lơh ma ndeh păr mô geh nu^h [^t. T^ng nê, 3 bôk ndeh păr mô geh nu^h [^t ho\ nsrôih cho\l lăp tât ntu\k gu\ nde tahen H’meimim mpeh bah lơ luh nar n’hanh ăp bôk ndeh păr dja ho pănh tu\p bah dih ntu\k gu\ nde đăp mpăn. Mô geh du hê nu^h kh^t rmanh mô lah khuch khat mpeh drăp ndơ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng