Pơk uănh mông nar djăt: 12/9/2020

VOV4.M’nông – Jêh 20 tơ\ uănh năl mham n’hanh 4 tơ\ mhe ngăn an saơ mô ntưp đah SARS-CoV-2, ôi 1/9, nu^h ji ntưp Covid-19 bôk năp n’hanh lah nu^h n’gle\ du\t ta Dak Lak ta rnôk aơ, le\ dơi nău kan dak si an s^t bah ngih dak si. Nu^h ji 448, 21 năm deh, gu\ ta thôn 2, xă Ea Tiêu, nkuăl Cư Kuin lah sinh viên Ngih sam [u\t Đại học Đông Á, nkual [on têh Đà Nẵng, lah nu^h bôk năp dơi Dak Lak saơ ntưp đah SARS CoV-2 (bah nar 29/7).

Nu^h ji 448 dơn nkao n’hanh sam [u\t s^t bah ngih dak si jêh 6 pơh săm Covid-19

 

Tât rnôk s^t, nu^h ji 448 le\ rlău 20 tơ\ uănh năl mham, tâm ne\ geh 3 tơ\ an saơ plơ\ ntưp tay. Jêh rnôk s^t, nu^h ji le\ u\ch nkhah êng rgum ta Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương