Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.Mnông: Ôi nar naơ 13/11, ntu\k ka mât njrăng nău kop ji ta n’gor Kon Tum an g^t, nkô| nău [ư an nu^h ji tal 2 ta Kon Tum kh^t mô di lah yor srê A/H1N1. na nê| mpeh nkô| nău [ư an Nguyễn Năng Trung, 50 năm deh, jay ta khối phố 8, nkuăl têh Đăk Tô, nkuăl Đăk Tô kh^t ta kêng nar 12/11/2019 ta ngih dak si têh n’gor Kon Tum geh ua\nh năl lah yor ji klơm rơh nglâ| du\t (17 năm ), geh nău ji nkre lah ntưp đah kaman A/H1N1. aơ mô di lah nu^h ntưp srê A/H1N1. tâm rnôk săm ta Khoa Hồi sức n’hanh njrăng kh^h, nu^h ji Trung b^ch ndrel jrô ta ngih dak si đah nu^h ji Nguyễn Thị Thơm le\ kh^t yor ntưp srê A/H1N1 ta nar 8/11. lôch ne\ nu^h ji Nguyễn Năng Trung kh^t, ngih dak si têh n’gor Kon Tum le\ [ư ua\nh săm ji đah 7 nu^h geh tâm dăch, ua\nh năl ngăc n’hanh so\k 4 mham nu^h geh gu\ dăch đah nu^h Nguyễn Năng Trung njoăl an Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, nău geh lah mô geh ntưp đah srê A/H1N1.

Nu^h rblang: Thị Đoắt 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng