Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: T^ng nchih rgum bah rơh ôp suăng lor nău lư bah Washington Post-ABC News, Groi Tổng thống ơm Mỹ Joe Biden, nu^h tâm rlong tổng thống bah đảng Dân chủ geh nău dơi rlău âk bar tơ\ rđ^l đah Tổng thống Trump tâm rơh tâm rlong hao [ư tổng thống năm kan tât. Nău dơi ôp suăng lor nău lư an saơ 53% nu^h dơi ôp u\ch kơl wa Biden tâm rơh tâm ndăng na nê| đah Tổng thống Trump rđ^l đah rnoh 43% kơl tổng thống Trump. Bol ma tâm [ah ngai ma wa Biden njêng luh, rơh ôp suăng lor nău lư an saơ Tổng thống Trump hôm mpơl di nuih n’hâm đah ăp nu^h u\ch t^ng kơl păng đo\ng. Rơh ôp suăng lor nău lư [ư rnôk bar hê nu^h tâm rlong wa Biden n’hanh wa Trump [ư tay ăp rơh rgo\ jă tâm rlong bah ngai tă bah ntoh luh nuh srê Covid-19 đo\ng. Mô ho\ g^t kloh moh rnôk ăp nău kan tâm rlong pơk so\ng dăng mbra nthoi tay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng