Pơk uănh mông nar djăt: 21/12/2020

VOV4.M’nông – Tâm ăp nar aơ, nu^h [on lan lơn lah nu^h tăch rgâl nău kan pâl nđaih, ndơ sông sa ta nkuăl têh Măng Đen, nkuăl Kon Plông lah êng n’hanh n’gor Kon Tum lah nsum dôl ndal kâp nkao anh đào dang. Tâm rnôk năm aơ nuh srê Covid-19 khuch hô tât nău tăch rgâl [ư pâl nđaih, ndơ ngêt sa bah n’gor Kon Tum, ri nău nkao anh đào dang dơi an lah di an ntru\t ntrôl êng n’hanh du\t khlay.

Ăp mblom nkao anh đào bôk năp ta Măng Đen dang nkao

 

Ăp năm bah năp nkao anh đào Măng Đen dang hô, du nar nkuăl têh Măng Đen, nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum wơt hăng rbăn năch pâl nđaih tât uănh nsong, nchreng nkao dang. Le\ rngôch ăp khách sạn, ngih sông sa pah kan du\t n’hâm. Đah hăng rbăn tơm nkao anh đào dơi tăm rgum âk ngăn ta nkuăl têh Măng Đen, ndơ pâl nđaih aơ bah nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum dôl nar lơ wa\ch rgum năch.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương