Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 16/10 (ti\ng mông Việt Nam), bar nu\ih u\ch geh săch [ư Tổng thống Mỹ lah wa Donald Trum ndrel wa Joe Biden râng nau ôp êng đah cử tri klơ tivi. Aơ lah nau kan rgâl ma nau tâm nchră so\ng tal 2 ho\ geh nsru\ng jêh rnôk Tổng thống Donald Trimp geh ntưp srê Covid-19. Bar nu\ih aơ ho\ ơh nau mpeh ăp nau kan ma [on lan Mỹ u\ch ngăn rnôk nê lah nau kan gay ma rdâng srê Covid-19, geh rnơm đo\ng lah mô đah vắc-xin Covid-19, ndrel ntă jo\ nau kan dơi geh kơl văng sa tay. Mô geh nau tâm nchră ma ndơn nau ôp tă bah [on lan dnrel du mông ndah, tâm 2 ntu\k êng êng ndrel ntoh tâm 2 kêng sóng êng, bar nu\ih aơ mô geh  ndrât ndal bah năp nau ôp geh tât srê Covid-19. Nchrăp, 2 nu\ih aơ mra geh nau tâm nchră so\ng tâm nklang pơh ba kơi tâm rnôk knu\ng hôm 2 pơh tay lah tât nar săch Tổng thống Mỹ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương