Pơk uănh mông nar djăt: 31/8/2020

VOV4.M’nông –  N’gâng kan dak si ôi 31/8 mô kơp dơn nu^h ntưp nCoV. D^ng le\ nu^h ntưp mât ta 1.040. kơt ne\, 36 mông bah năp mô geh tay nu^h ntưp mhe. Tâm rnôk khay 9 kon ho\k hăn plơ\ nti, rnoh nu^h hăn trong mbra hao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đă N’gâng kan dak si ndăn an nt^m đăp mpăn tâm ngih dak si, ngih sam [u\t, ntu\k pah kan, ntung trong hăn nsum… N’gâng kan dak si pă ntu\k nu^h tât but uănh, săm ji; uănh năl ơm ăp nu^h ntôn ntưp tâm rnoh nu^h ji mô lah nu^h bên geh saơ siăk, duh. Chính phủ đă ngăch m^n njêng vaccine, dak si săm ji, n’hao kan ndrel lam ntu\r neh, ngăn lah đah ăp dak jêh m^n njêng vaccine bôk năp.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương