Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2015

VOV4.M’nông: Văn phòng tâm pă kan kơl nu^h bah Liên hợp quốc nchroh geh tât 285 rbăn nu^h ta nkual Tây Bắc Pakistan dôl geh tât khuch dak bu\k hô. Nu^h ntơh ngơi Liên hợp quốc ta Pakistan Vannina Maestracci nar ntri, 23-7, an g^t, ăp rơh mih têh n’hanh chrai lu\ pler le\ [ư dak bu\k hô tâm pơh rlău aơ nơh ta âk nkual Pakistan n’hanh ăp mpôl kan rnă njrăng dôl ntop kơl ngăch nu^h [on lan nkual geh dak bu\k. Liên hợp quốc dôl groi nđôi lhăt nô nău ăp nkual geh trôk nar lơh ta Pakistan đo\ng n’hanh mbra ntop kơl rnôk geh nău dăn đă./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương