Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2015


            VOV4.Mnông: Nu^h leo kan ăp dak Pháp, Đức, Nga n’hanh  Ukraine nar naơ 23/7, le\ geh tâm nchră mpeh nău ta Ukraine. T^ng nău mbơh bâh ntu\k kan Tổng thống Pháp  François Hollande, ta rơh tâm nchră, nu^h leo kan 4 dak le\ tâm ban u\ch an lah ăp ding ta Ukraine an ngăch ký ăp nău tâm ton bôk năp mpeh nău pơk hvi nău đă rhoăt luh phao blêu ta mpeh luh nar dak aơ, chính phủ Ukraine n’hanh mpôl kan tâm rdâng ta năp ne\ pơh ba năp le\ tâm ban u\ch rhoăt ndeh sar n’hanh phao blêu ndrel đah ăp ntil ndơ phao blêu jâk êng luh ăp trong n’har bri t^ng nău tâm ton le\ ký ta Minsk rnôk khay 2.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương