Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông – Rmôt kan dak si lam ntu\r neh (WHO) ndơ\ mbơh lor, kaman ji klơm soh mha Corona dơi ntưp ăp nkual êng bah Trung Quốc, đê| đo\ng ntưp ăp dak êng tâm ăp nar tât. Bôl srê mhe rgum ta nkual [on têh Vũ Hán, ta n’gor Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, yơn lah ăp nar bah năp, âk nu^h ntưp ji le\ dơi saơ ta thủ đô Bắc Kinh n’hanh du đêt nkual êng. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n mbơh ăp khay, nu^h ntoh ngơi N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Trung Quốc Cảnh Sảng an g^t, dak aơ mbra râng rơh r[u\n ndal bah Rmôt kan dak si lam ntu\r neh WHO gay tâm nchră jru mpeh nu nău srê ji klơm soh mha corona.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng