Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2015

VOV4.M’nông: Nar ntri, 23-6, ăp Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ukraine, Nga họp ta Pari, Pháp gay tâm nchră mpeh rơh duh jêr Ukraine. Rơh họp [ư di tâm nar tahen Ukraine ntôn mpôl dâk lơh [ư ntu\p lơh ăp [on ta mpeh luh nar, nkh^t kh^t 1 hê tahen Ukraine n’hanh 12 nu^h geh kh^t rmanh tâm 24 mông rlău aơ. Le\ mpôl dâk lơh n’hanh chính phủ Ukraine way tâm ntôn nsum nău tih rlu pănh dơi ký ton ta Minks, Belarus đah a[aơ 4 khay. Ngoại trưởng Đức Frank- Walter Steinmeier ôp kuăl ăp ding uănh khlay tâm ton Minks, tâm nê geh nău ntru\nh rlu pănh. Wa Frank- Walter Steinmeier mpo\ng u\ch rơh họp mbra geh ăp nău dơi ue\h tâm nău nkra rơh duh jêr ta Ukraine./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương