Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar 22-10, ta nkuăl [on têh Đông Hà, n’gor Quảng Trị geh [ư njor râng kh^t 22 nu^h tahen kh^t bâh Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 kh^t rnôk dôl pah kan. Uỷ viên Bộ chính trị, groi Thủ tướng chính phủ Trương Hoà Bình leo mpôl leo kan Đảng, ngih dak, chính phủ, Quốc hội tât râng rơh njor, râng kh^t.

Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng-Bí thư Quân uỷ Trung ương; Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân njoăl kao tât njor kh^t. mpôl kan bâh Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yor Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, kruanh Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam leo hăn tât râng kh^t. rhiăng cán bộ, [on lan bâh ăp n’gor, nkuăl [on têh ta lam dak, [on lan n’gor Quảng Trị le\ tât râng mpoh nhanh kahg^t tât tahen kh^t n’hanh bonh leng ăp rnăk vâl nu^h tahen kh^t.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương