Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 8/7, Rơh r[u\n lôch nau kan Mặt trận 6 khay bôk năm ndrel ntru\nh nau kan tơm bah nau kan Mặt trận 6 khay du\t năm 2020 geh [ư trực tuyến đah Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ndrel Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 n’gor, nkuăl [on têh tâm lam dak. Nau gay geh uănh khlay tâm 6 khay bôk năm, nê lah Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc râng nau njrăng, rdâng srê Covid-19, bonh đă [on lan kơl an, rklaih nau khuch bah srê, ngăn lah uănh nau [ư nau kơl an bah Chính phủ. Jêh rnôk Chính phủ ntru\nh nau mrô 42 mpeh nau kan kơl an nu\ih [on lan mâp nau jêr yor srê Covid-19, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam ho\ tâm rgop nsum đah Trung ương ăp ntu\k kan chính trị-rêh jêng ndâk 07 rmôt hăn mêt uănh ndrel [ư nau kan tâm 16 n’gor, nkuăl [on têh. Bah nau mêt uănh, n’ôi tât ăp nu\ih geh kơl an ho\ rgop nau njrăng rdâng, saơ ăp nau tih, nau geh ndăn sa tih ăp nau kơl an./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng