Pơk uănh mông nar djăt: 23/6/2015


VOV4.Mnông: Thủ tướng Đức Angela Merkel mhe aơ geh nău mbơh, rơh r[u\n nchră gâl têh nkual do\ng prăk nsum Châu Âu (Eurozone) geh [ư nar naơ, 22/6 ta Luxembourg mbra mô geh dơi du nău tâm ton mpeh rnon Hy Lạp. kanu\ng hôm rlău du pơh dơm lah tât nar Hy Lạp trok 1 rmen 600 rkeh ơ rô an ntu\k kan prăk kaih lam ntur neh, lah mô u\ch tup rnon, yơn tât a[aơ dak aơ hôm nha mô ho\ u\ch dơn ăp ntrong kan do\ng mpêt nkrem bâh ăp nu^h tơm rnon n’hanh an lah, 5 năm jêr jo\t ta năp ne\ le\ mô dơi đăp mpăn n’gâng kan wa\ng sa ma kanu\ng [ư n’hao rnon đah dak bah dih. Aơ lah nkô| nău [ư an ăp rơh tâm nchră mpeh njêng tay nău rnon bâh Hy Lạp ko\ kol. Nchrăp ta n’gul pơh aơ 25/6 ta thủ đô Brussels, Bỉ mbra geh du rơh r[u\n nchră gâl têh ăp khay bâh âk dak châu âu n’hanh Hy Lạp mbra lah ngoăy tâm âk bôk nău tơm khlăy.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương