Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2020

VOV4.M’nông: Tâm pơh rlau aơ, rơh r[u\n tal 9, Quốc hội gưl 14 ntơm geh r[u\n ta Thủ đô Hà Nội ndrel pah kan trực tuyến ½ rơh r[u\n gay đăp mpăn nau kan njrăng, rdâng srê Covid-19. Ti\ng uănh rơh r[u\n, cử tri ntoh nau rnơm tâm nau rđau kan ngăn bah Đảng, Ngih dak tâm nau ndâk njêng, [ư nâp Đảng, ngăn lah nau kan săch cán bộ. Êp nê, âk nu\ih [on lan uănh khlay tât nau geh srê Covid-19, đah nau kơl an 62 rmen prăk bah Chính phủ bôk năp geh kơl ngăch ndrel năn.

Geh jêh rơh r[u\n Trung ương 12 lôch, nu\ih [on lan rnê prêh nau tă bah jêh rơh r[u\n ndrel ân lah, rơh r[u\n ho\ uănh, ntru\nh nau nti\m trong săch nu\ih kan ân Rnâng kan rđau Trung ương gưl 13, aơ lah nau ma ti\ng Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng lah nau kan geh nau khlay yơn lo\ geh nau jêr, nơih geh nau uănh njrăng. Wa Lưu Văn An, ta Quận Cầu Giấy, Hà Nội ân gi\t:

Gay săch luh ăp nu\ih geh nuih n’hâm, geh nau blau ngăn lăp tâm Trung ương ri gâp mi\n lah nơm ân [ư ân rjăp rnôk săch, rgum, tâm nê ân geh nsing tâm dâng, nsing tâm nau gi\t năl mpơl kloh bah [on lan. Uch geh kơt nê ri ân geh ndâk nau ro\ng dak bah âk nu\ih, yơn nkre đah nau ueh tâm nau rêh bah [on lan. Phung he ân geh uănh tay, djăt ndrel nkoch mbơh nau rgop bah [on lan. Knu\ng geh [on lan ngăn lah ntu\k kan đảng mpeh tâm dâng ân gi\t kloh đảng viên nê lah nu\ih mhâm? Nê lah nau ma nơm ân geh săch, uănh năl tâm di nau rêh, nau blau bah ăp cán bộ n’hêl na nê|”.

Ntoh nau rnơm tâm nau rđau kan, nau nsôih ntru\nh bah Đảng, Ngih dak tâm nau ndâk njêng Đảng, mât nâp lam ntrong kan chính trị, n’hao nau mât uănh nau dơi, ngăn lah tâm nau kan cán bộ, nsôih njrăng, rdâng nau mpu\ng lir, sa khâm. Ưưa Bùi Quang Giang, nkuăl [on têh Hải Dương, n’gor Hải Dương đă:

Đah nau rgâl nâp Đảng ri nau khlay ngăn lah nu\ih dâk bôk. Kơt lah rmôt cán bộ dâk bôk ri ân geh leo lor ti\ng Wa. Phung hê rvê ngăn lah nau kơt ti\ng Đảng lah nau nti\m nti nau rêh ueh ang ma kơt a[aơ ri dôl [ư rdâng sa khâm, [ư ân cán bộ mro leo lor ndrel đah phung hên ri kơl an ngăn nau ntru\nh rdâng sa khâm. Nau khlay ngăn lah ntru\t dăng nau [ư njrăng rdâng sa khâm gay geh cán bộ pah kan ueh, kloh nâp gay [on lan rnơm”.

Nau kan njrăng rdâng srê Covid-19 ko\ geh âk [on lan rnê prêh đah nau rđau kan bah Đảng, nau rđau đă bah Chính phủ ho\ geh âk nau kan đăp mpăn ân nau rêh bah kônh wa [on lan ndrel năn ntru\nh ăp nau kơl an tât ntu\k kan tăch rgâl ndrel nu\ih [on lan geh nau khuch bah srê. Ngăn lah, rnôk geh nau kơl an 62 rbăn rmen bah Chính phủ bôk năp geh ntru\nh ngăch ndrel năn. Wa Nguyễn Trọng Khu, xã Nhân Thịnh, nkuăl Lý Nhân, Hà Nam ntoh nau:

Tâm rnôk geh srê Covid-19, Đảng, Ngih dak geh nau ueh ngăn. Lah mô geh nau ueh, nau nsôih ntru\nh ri ngăn lah rnoi mpôl Việt Nam mra geh nau khuch mô gi\t dơi rdâng ôh. Ntơm bah bôk Đảng, Ngih dak, tahen công an lah rmôt tơm ngăn gay mât [on lan rdâng srê Covid-19. Hôm gâp, du\t n’hâm nkah gi\t, gâp 3 khay geh du rkeh 500 rbăn, ntop ân gâp prăk gay ma do\ng ri bah oi ăp nau jêr bah năp măt”.

Ân nau kơl an tât nau kan trok tâm ăp ntu\k hôm rnon ndâk nkra tâm ăp xã [on lan mhe, wa Nguyễn Nam Phương, nkuăl [on têh Bà Rịa, Vũng Tàu đă:

Mpeh nau kan [on lan mhe, geh âk nkuăl [on lan mhe yơn n’gor, nkuăl rgum [on lan. Lah nkuăl [on lan geh tâm nau rgum geh trong hăn, geh ntu\k kơl an tâm nau rêh. Tơm prăk gay ma ntuh kơl tâm nkuăl [on lan lah âk ngăn. Yor kơt nê ma ăp nkuăl u\ch kuăl jă ntu\k kan tăch rgâl. Đă Chính phủ uănh, ntop tay nau kan tâm Luật Ngih gu\, gay ân ntu\k kan tăch rgâl lăp ntih kơl tâm ăp nkuăl [on lan mhe”.

Lah ntu\k kan geh ndơn nau rgop, nau đă bah [on kan, Groi Kruanh Uỷ ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực ân gi\t: du đê| nkô| nau ho\ geh [on lan ndrel Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đă bah âk rơh r[u\n Quốc hội yơn tât rnôk aơ ê geh cán bộ, ntu\k kan rklaih. Nau khlay kơt lah: Rnoh nâp bah nau khám, săm ji tâm dâng, du đê| nau hôm ntoh tâm nau mât neh ntu, mpeh nau lơh rdâng phung tih dôih, ngăn lah phung tih dôih nkhi\t nu\ih, n’gô| bu ur kon se, tih dôih ma tuý, mpeh nau nkân njrăng prah tâm tom ndeh, nau kan kơl rklaih nau kol trong, hôl khih ntu\k gu\ tâm du đê| nkuăl [on têh têh. Nkoch tât nau aơ, wa Ngô Sách Thực lah rjăp:

Mhâm lah hôm ơm? Mra lah rnôk rđau bah rơh r[u\n bah năp nơh ân rgum tâm nau kan aơ, rơh aơ n’huch yơn lo\ ntoh tay tâm nkuăl, ntu\k êng. Yor kơt nê, nau đă bah Mặt trận Tổ quốc, nau kan bah ntu\k kan ân geh rklaih ăp nau kan rgum nsum. Nê lah nau năl nau kan bah nu\ih dâk bôk tâm nkuăl ân geh tât nau kơt nê”.

Bah năp nau tât jêr ngăn bah srê Covid-19 tâm lam ntur neh, nau kan Quốc hội ntru\nh [ư nau r[u\n nchră trực tuyến geh âk [on lan uănh năl lah du nau ntru\nh mhe ngăn bah Quốc hội, n’hao nau kan do\ng nau kan mhe tâm nau kan leo tât Quốc hội điện tử do\ng ân ngăch nau rgâl mhe nau kan hành chính geh dơi uănh, ntru\nh ân năn gay ăp nau kan nê geh jêng tâm nau kan ngăn. Bah nê lo\ n’hao nau rđau kan bah ăp nu\ih ntoh măt Quốc hội tâm nau rgop nau mi\n ndrel ngăch nkoch ăp nau mi\n, nau kan bah [on lan tât nau tâm nchră bah Quốc hội./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng