Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Măng 23/5, ta Ngih tâm rlong thể dục thể thao n’gor Dak Nônh, rơh tâm rlong Thể dục Thể thao ăp rnoi mpôl đê| lam dak tal XI, nkuăl II năm 2019 ho\ ntơm [ư. Rơh tâm rlong geh nau râng bah bơi tât 1000 nu\ih tâm rlong, nu\ih nti\m nti tă bah 17 n’gor, nkuăl têh mpeh bah dâng ndrel Tây Nguyên, geh 33 rnoi mpôl. Tâm du pơh, ăp nu\ih tâm rlong mra rlong 7 môn: Chưng play, pah play, nchuăt, ntrôl mâng, têm têk rse, pănh na, ncho djơng.

Rơh tâm rlong thể thao ăp rnoi mpôl đê| lam dak lah nau kan văn hoá, thể thao geh [ư 2 năm du tơ\m, geh nau khlay tâm nau ntủ\t dăng tâm boh, nau tâm rnglăp, nau tâm gi\t rbăng nsum đah ăp rnoi mpôl tâm lam dak, nkre lah rơh gay mbơh, rnê ăp nau khlay mpeh văn háo, thể thao ăp rnoi, nau pâl vay ơm bah kônh wa rnoi mpôl Việt Nam./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng