Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2019

VOV4.M’nông – R[u\n nchră gưl prêh Nhật Bản-Trung Quốc-Hàn Quốc rơh tal 8 mbra dơi [ư tâm nar 24/12 ta nkual [on têh Thành Đô, mpeh bah dâng Trung Quốc. Nchrăp Thủ tướng tơm jay Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe n’hanh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In mbra rgum tâm nău rnă njrăng nkual đah nău Triều Tiên [a [ơ [ư rlong grăp phao u\nh tâm rnôk tâm nchră ăp ding Mỹ-Triều Tiên mbrơi tay. R[u\n nchră gưl prêh 3 ding yor 3 dak tâm pleh [ư ăp năm bah năm 2008 le\ geh rlu âk tơ\ bah jêh r[u\n nchră năm 2016 yor duh jêr đah Nhật Bản n’hanh 2 dak kâng n’har geh tât nău tâm rkeh têh, tâm pit neh ntu n’hanh tăch rgâl.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng