Pơk uănh mông nar djăt: 15/1/2021

VOV4.M’nông: Wa Sabri Seidam, du hê nu\ih kan tâm Trung ương bah Đảng Fatah (Palestin) ân gi\t, rơh săch nu\ih kan Quốc hội bah Palestin nchrăp mra geh [ư bah năp khay 5 tât. Tổng thống Mahmuod Abbas mra mbơh ăp nau ntru\nh tâm đê| nar tât gay nchrăp nar n’hêl ngăn gay săch kan Quốc hội, jêh nê lah nau săch kan Tổng thống ndrel nau săch kan Hội đồng Ngih dak Palestin. Ti\ng wa Seidam, du\t khay 1, ăp rmôt kan chính trị ta Palestin mra r[u\n nchră du nau nchrăp mpeh nau [ư săch kan ko\ kơt lah nau kan nchrăp ân rơh săch kan tâm nkuăl Gaza. Wa ân gi\t tay Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar ndrel Ai cập mra râng uănh ăp nau [ư săch kan tâm ăp nkuăl neh bah Palestin./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương