Pơk uănh mông nar djăt: 23/6/2015

VOV4.M’nông: Tâm nau nsôih [ư nkân srê MERS [ư tât jâng văng sa, Rđau kan ăp ntu\k kan tăch rgâl bah Hàn Quốc nar 22/6 ho\ [ư r[u\n ndal gay joi nau kan rdâng lơi. Rơh r[u\n geh tâm rnôk Hàn Quốc nar 22/6 lo\ mbơh geh tay nu\ih ntưp mhe n’hanh nu\ih khi\t. N’gâng kan Hàn Quốc mbơh geh tay 2 nu\ih khi\t n’hanh 3 nu\ih ntưp, n’hao rnoh nu\ih khi\t yor Mesr CoV hao 72 nu\ih n’hanh 172 nu\ih ntưp. Ăp nu\ih ntưp mhe lah nu\ih ntôn geh tă mâp đah nu\ih ji Mers n’hanh N’gâng kan dak si Hàn Quốc ko\ mi\n lah ê geh nu\ih ntưp luh bah dih rnôk ma ăp nu\ih ntưp nê ko\ geh tâm ngih dak si./.

                                            Nu\ih rbalng: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương