Pơk uănh mông nar djăt: 15/1/2021

 

VOV4.M’nông: Rnoh nchih rgum du\t mhe dơi Tổng cục Hải quan Trung Quốc mbơh nar ntri (14/01) an saơ, le\ rngôch rnoh geh tăch n’gluh n’glăp bah dak dja năm 2020 hao bơi 2% rđ^l đah ndrel khay dja năm bah năp nơh. Du\t njrăng tăch rgâl đah Trung Quốc n’hanh Mỹ hao âk 8,8%. T^ng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm 2020, ns^t geh tăch rgâl n’gluh n’glăp bah dak dja geh 32.160 rmen nhân dân tệ (rlău 4.646 rmen đôlar), hao 1,9% rđ^l đah ndrel khay dja, tâm nê tăch n’gluh hao tât 4%. Wa Lý Khôi Văn, nu^h ntơh ngơi Tổng cục Hải quan Trung Quốc an g^t: Tăch n’gluh n’glăp bah Trung Quốc geh hao mbro tâm 7 khay aơ kơp ntơm bah khay 6/2020 tât a[aơ. Trung Quốc jêng jâng wa\ng sa ngăn ngên lam ntu\r neh geh rnoh hun hao mpeh tăch rgâl ndơ, tơm khlay neh dak tăch rgâl ndơ dâk bôk năp lam ntu\r neh dâk hao tay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương