Pơk uănh mông nar djăt: 17/6/2015

VOV4.M’nông: Hàn Quốc n’hanh Mỹ nar 15/6 ntơm ký ton kan nsum tâm boh u\nh nar ndrak nsiu, lôch âk năm tâm rlăch geh tât du đê| nkô| nau n’hêl. Ti\ng nau nchrăp kan mhe, Hàn Quốc hôm geh nau dơi ndâk nkra tay n’hanh [ư ân Urani yơn hôm pơk trong ân neh dak aơ ndâk tay nau kan mi\n rvê nau kan mhe ndâk nkra tay ndơ do\ng ho\  tă do\ng n’hanh [ư âk Urani rnoh dêh tâm dâng nau mêt n’ôi bah M,ỹ. Nau tâm ton ă ho\ geh ndơ\ tât Quốc hội Mỹ uănh tâm 90 nar pah kan, mra jo\ tât 6 khay n’hanh geh nau tam lah mô geh nau dun./.

                                          Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng