Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

 

        VOV4.M’nông: Ôi ntri (25/1), ta nkual têl ơm yău gưl neh dak mha êng Pác Bó (N’gor Cao Bằng) [ư Tâm nchră khoa học Nkah ndray 80 năm Nar wa Hồ s^t dak rđău đă na nê| cách mạng Việt Nam (28/1). Rlău 50 nău nchrăp lor tâm nchră bah ăp nu^h gu\ m^n ta Tâm nchră lah rjăp nkô| khlay, rnoh khlay lý luận n’hanh ngăn ngăn bah nău m^n Hồ Chí Minh rloh rlău tâm n’gâng kan rlăch ndăng ns^t geh nău đăp mpăn tâm ban kơt rdâk njêng, mât njrăng neh dak jêh aơ tay. Ta tâm nchră, ăp nu^h gu\ m^n ho\ rblang gay nkoch luh ntu\k gu\ kan, nău khlay bah Pác Bó tâm ăp năm khay kan bah kruanh Hồ Chí Minh, lah rjăp nău ro\ng jru, nău uănh khlay bah [on lan ăp rnoi nu^h n’gor Cao Bằng đah Wa. Nkhêp geh rnôk dja, Ban Tổ chức nkual têl ơm yău gưl neh dak mha êng Pác Bó ho\ pơk ndrơng ndơ pla âk ndơ hôm nha mât geh, rup gui, si [u\t báo geh tât ăp năm khay kan bah wa ta Cao Bằng tâm ban kơt nău ro\ng bah Wa đah [on lan ăp rnoi nu^h ta aơ gay rho\ do\ng nu^h ntơh măt n’hanh năch tât pâl hăn uănh./.

            Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương