Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2015

VOV4.M’nông - Mỹ le\ nkoch nău rvê jru ta năp nu nău duh jêr ta ăp nkual dak lêng ta Đông Á kơt ăp nău rdôl lơh mạng yor chính phủ Trung Quốc ntop kơl ta tâm nchră trong kan têh n’hanh wa\ng sa Mỹ-Trung Quốc rơh tal 7 na nê| ntơm [ư ta thủ đô Washington ta ôi aơ, (t^ng mông ta ntu\k). Yơn lah, n’ăp Mỹ n’hanh Trung Quốc m^n lah mbra mô an ăp nău tâm rkeh mpeh rnă njrăng khuch tât tâm boh nsum đah 2 dak. Tâm 2 nar tâm nchră, ăp kruanh têh bar dak rgum tâm nchră âk ăp nu nău, tâm ne\ geh nău tâm nchră tâm ton ntuh kơl 2 ding dôl geh rlu nsru\ng tâm âk năm bah năp, ntu\k ntô gu\ âm n’hanh rgâl trôk nar phu\t sial, rnă njrăng mạng n’hanh duh jêr ta dak Biển Đông n’hanh Hoa Đông.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương