Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

   VOV4.Mnông-Chính phủ Tây Ban Nha nar 22/11 mbơh dak aơ ndrel đah đức mbra lah 2 ngih dak châu Âu bôk năp mbơh [ư nău nchrăp kan na nê| mpeh nău chuh Vaccine njrăng rdâng Covid-19 an [on lan, ntơm bâh nar 1/2021. nău mbơh ta rơh r[u\n mbơh ta thủ đô Madrid, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez an g^t, Tây Ban Nha mbra mbơh du bôk nău kan le\ rngôch mpeh chuh Vaccine njrăng Covid-19 an [on lan n’hanh nchrăp mbra geh mât du rnoh âk nu^h [on lan lôch 6 khay mbơh [ư. T^ng nău nchrăp geh chính phủ Tây Ban Nha ndơ\ mbơh, năp lor dak aơ mbra geh mbơh [ư 13 rbăn ntu\k chuh Vaccine ta lam dak tâm khay 1, lôch ne\ pơk hvi tay ăp ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương