Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

VOV4.M’nông: Chính phủ Thái Lan nar 16/10 ho\ an do\ng ngăn nô nău jăch ndăn ta Bangkok tâm du rơh hop ndal tă bah Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha [ư tơm. Aơ lah nău kan gay rdâng lơh đah ăp rơh [ư ru\ng răng têh dôl geh hô ta dak dja. Thủ tướng Prayuth an g^t, mô dơn an do\ng mpeh nău jăch ndăn, nău ntru\nh mpăng nu^h [on lan luh bah dih jay tâm măng mbra dơi do\ng đo\ng lah nău ru\ng răng hôm geh hô tay. Păng lah rjăp, tâm nô nău a[aơ mô ho\ geh mbơh an nău mpăng bah tahen. Ăp rơh [ư ru\ng răng ho\ geh mbro ta Thái Lan tâm bah ri aơ nơh bol ma quy định mô an gu\ rgum âk rlău 5 nu^h./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương