Pơk uănh mông nar djăt: 20/1/2020

VOV4.M’nông: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan u\ch rơh r[u\n lam ntur neh mpeh Libi ta Thủ Đô Berlin bah Đức mra geh ăp nhoat hăn so\ng mpeh âk ding, geh n’ăp ma rnă njrăng ndrel văng sa. Ntoh nau đah ăp phóng viên lor bah luh bah Istanbul, wa Erdogan du tơ\ tay đo\ng ntoh nau rvê bah năp ăp phung rlăng Ngih dak Islam sơm êng săk(IS) ndrel Al Qaeda ho\ joi saơ ntu\k dâk ta Libi, nkri ngăn nau mât rnă njrăng tâm nkuăl ndrel lam ntur neh. Păng nkra nduih lah nau mô blau kan bah lam ntur neh tâm nau rklaih nau ru\ng răng aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng