Pơk uănh mông nar djăt: 22/5/2019

VOV4.M’nông – Thủ tướng Anh Theresa May mbra geh nău ngơi na nê| mbơh ăp nkô| nău bah tâm ton Brexit ma wa dôl [ư trong nchrăp mbơh an bah năp Quốc hội nklăch phiếu tâm nar 3/6 tât. Dự luật aơ mbra geh ăp nău mhe. Chính phủ bah Thủ tướng Anh le\ ndơ\ tâm du đêt nău rgâl tâm ton, ơm le\ geh Quốc hội Anh ntlơi 3 tơ\ bah năp ne\. Tâm ton Brexit rơh aơ lah trong gay ndơ\ dak Anh rklaih luh Liên minh châu Âu n’hanh nău khlay lah Quốc hội an rlău nău tâm rkeh gay uănh di tâm ton.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng