Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri 2/12, lah ntơm pơk rơh hop Chính phủ way ăp khay khay 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah rjăp nuih n’hâm “ndăn ngăch, ndăn ngăch, ndăn ngăch lơn đo\ng, [ư le\ n’hâm suan lơn đo\ng tâm trong [oi t^ng têl, mbơh g^t nkual” rnôk ntoh ntưp rêng nuh srê Covid-19 lam [on lan ta nkual [on têh Hồ Chí Minh.

Ta rơh hop, Thủ tướng nkoch tât nu^h ntưp Covid-19 rêng lam [on lan ta nkual [on têh Hồ Chí Minh n’hanh an g^t, Rnâng kan ho\ rgum hop mpeh nkô| nău dja. Thủ tướng ho\ geh nău rđău đă nkra rmal lhăt ăp nu^h, ăp mpôl geh tât t^ng [ư mô di rêng an gu\ êng [ư ntưp rêng nău ji; Bộ Giao thông Vận tải rmal na nê|, mbơh. Thủ tướng Chính phủ đă mô an ntưp rêng, khuch tât ăp nău kan, nău têh khlay bah neh dak./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương