Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng 4/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo le\ geh rơh tâm nchră gay tâm rgâl mpeh ăp trong ntrôl tâm boh ăp ding kơt kan ndrel ta ăp rơh r[u\n lam ntu\r neh n’hanh nkual. Thủ tướng Nguyễn Xuấn Phúc n’hanh Thủ tướng Abe Shinzo nkoch nău blău ơm bah 2 dak mpeh njrăng n’gang srê Covid-19, tâm ne\, Việt Nam dôl mbơh [ư tay ăp trong ngăch dăng n’hanh dơi uănh nđôi srê. 2 thủ tướng tâm ban u\ch tay kan ndrel rjăp tâm nău nchrăp [ư Đại học Việt-Nhật, tâm rgop ntrôl dăng rgâl, ntuh kơl ta nkual. 2 Thủ tướng tâm ban u\ch kan ndrel rjăp ntrôl kan ndrel tâm rnôk Mê Công-Nhật Bản; nkre m^n lah tay nău m^n êng mpeh đăp mpăn rnă njrăng, dah ro\ng trong dak lêng n’hanh trong mpăr ta Biển Đông, ăp ding geh tât an t^ng luật pháp lam ntu\r neh, tâm ne\ công ước bah Liên hợp quốc Luật dak lêng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc m^n lah mbra tâm rgop rjăp ntrôl [ư m^n rlă mhe bah Nhật Bản mpeh {ư ntu\k ASEAN rdâng nuh srê mhe ntoh n’hanh ăp nău dak si jăch ndăn.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng