Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.Mnông: Tâm rnôk geh rơh tât khâl ngăn ngên Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tâm nchră đah Thủ tướng Liên bang Nga  Medvedev. Bar hê Thủ tướng lah na nê| nău khlăy bâh nău leo [ư Năm Việt Nam ta Nga n’hanh Năm Nga ta Việt Nam tâm năm tât tay, aơ lah nău kan khlăy đah nău tâm boh bar ding, ntop mât ueh lơn tay nău way tâm rnglăp ueh đah bar mpôl rnoi, tâm ban kơt njêng nău mhe an nău tâm kơl bar ding. Bar hê Thủ tướng rnê âk nău tâm boh kan chính trị đah Việt Nam n’hanh Nga mô rlu geh ndâk nsơm, mât ueh [a [ơ ta le\ rngôch ăp nău kan. Gay ma n’hao tay lơn nău dơi tâm kơl tăch rgâl đah bar dak, Việt Nam n’hanh Nga mbra tâm rgop tay lơn nău dơi tâm kơl tăch rgâl đah bar dak, Việt Nam n’hanh Nga mbra tâm rgop tay, nta nău dơh nơih an ăp doanh nghiệp, drăp ndơ bar dak ta ntu\k tăch rgâl bâh bar ding. Nglôch lôch rơh tâm nchră, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc n’hanh Thủ tướng Nga Medvedev le\ ua\nh an âk rơh tâm ton văn kiện tâm kơl ta le\ rngôch âk nău kan u\nh nar, tơm pring, rdâk njêng, pâl nđaih, tư pháp, tâm kơl ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng