Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Kruanh {an Rđău đă mât rnoh khlay ndơ gưl neh dak, [ư tơm rơh hop {an rđău đă mât rnoh khlay ndơ mpeh pah kan mât uănh rnoh khlay ndơ n’gul khay bôk năm, nchră ăp trong nkra ăp khay kêng du\t năm.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nkah tay, tâm bah ri aơ nơh, Chính phủ ho\ geh âk trong ntru\t ntrôl do\ng ndơ tâm dak, lơn lah pâl nđaih, trong trôk, tăch chrai. Bol ma nuh srê lam ntu\r neh tât krit nji, Chính phủ nsrôih an hun hao wa\ng sa, đăp mpăn têh. Aơ lah rnoh tât kan khlay n’hanh Thủ tướng đă ăp n’gâng kan, ăp n’gor ân geh nău nsrôih âk. Mô dơi an nuh srê Covid-19 plơ\ tay tâl bar. Thủ tướng an g^t, 6 khay bôk năm, GDP lam dak dơn geh 1,81%, rnoh du\t đêt tâm 10 năm aơ, yơn hôm ta rnoh hao rđ^l đah lam ntu\r neh đo\ng. Mpeh ăp rnoh tât kan ăp khay kêng du\t năm, Thủ tướng lah rjăp Chính phủ ân nsrôih hao geh tât 4%. Gay dơi tât rnoh dja ân nsrôih chính trị âk bah ăp gưl, n’gâng kan n’hanh [on lan./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng