Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2020

VOV4.M’nông: N’gâng kan ndrăp ndơ tahen mhe [ư Lễ nkah ndray 70 năm nar way ơm n’hanh wơt dơn Huân chương Mât njrăng neh dak hạng Nhất. Ta rơh lễ,ntơh măt Kruanh rđău kan Đảng, Ngih dak, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc uănh khlay njoăl tât le\ rngôch ăp kruanh mât bôk tahen, sỹ quan, cán bộ, nu^h kan, tahen ho\ n’hanh dôl pah kan tâm n’gâng kan ndrăp ndơ tahen ăp nău dêh ro\ngn’hanh mbah rhơn du\t ue\h lăng nkhêp nkah ndray 70 năm Nar way ơm bah n’gâng kan.

Thủ tướng lah rjăp, tâm rơh tâm lơh Prăng, mprơh Mỹ kơl neh dak, n’gâng kan ndrăp ndơ tahen dơi rdâk njêng, hao têh jêng ngăch, đăp mpăn to\ng ăp ndơ do\ng an tâm lơh, tâm rgop tahen, binh chủng nar lơn ma têh bah tahen he. Tâm rơh rdâk njêng, Mât njrăng neh dak, n’gâng kan ndrăp ndơ tahen mât ue\h tay ntu\k nsing ndrăp ndơ tâm [on lan nkre đah rdâk njêng ntu\k nsan nâp dăng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng