Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Nar 1/6, ta Nhih pah kan Chính phủ, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ [ư lễ ntăm an Huy hiệu Đảng an 8 Đảng viên. Ta rơh lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ho\ ntăm an Huy hiệu 40 năm Đảng an wa Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Pơh nu^h mpeh ăp Vụ, Cục bah Văn phòng Chính phủ dơi ntăm an Huy hiệu 30 năm Đảng. Ntơh măt ăp cán bộ dơn Huy hiệu Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng mpơl nău rhơn, n’hao êng săk dơn nklâm ndơ têh khlay bah Đảng, nchih nkah du bông nău rgop, soan kan bah ăp Đảng viên an n’gâng kan cách mạng n’gloh ang; ton mbra kan nsum tay lhăt đah ăp n’gâng kan, ăp n’gor nso\ng kơl an Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rđău đă, nsrôih du\t âk ăp rnoh tât kan, rnoh tât hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h năm 2020 tâm rnôk du\t jêr jo\t tă bah nău tât khuch nuh srê Covid-19./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng