Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 18/9, ta ntu\k kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm nar r[u\n đah Rnâng kan Chính phủ ndrel du đê| ntuk kan, n’gor mpeh nau kan njrăng rdâng srê Covid-19. Tâm ban đah nau đă pơk trong mpăr [ư kan tăch rgâl lam ntur neh đah Thái Lan, Thủ tướng đă N’gâng kan gung trong nchuăn rdeng ndrel ăp ntu\k kan geh tât uănh n’hêl gay ma đăp mpăn.

Ăp rơh mpăr ngăn lah đah ăp dak ân geh mbơh đah Groi Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam uănh, ntru\nh. Ti\ng nau mbơh bah N’gâng kan dak si, tât rnôk aơ, srê ji tâm dak he geh nkân njrăng. Yơn lah, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah kloh, lam dak dôl nsôih nkân, njrăng ngăn gay [ư bar nau kan nkre rdâng srê Covid-19, nkre ntru\t dăng nau ê nkra tăch rgâl, ăp ntu\k kan ndrel ăp n’gor mô dơi thơ tha tâm nau kan njrăng, rdâng srê, n’hao nau kan nkân njrăng nu\ih lăp gu\ tih dôih lăp tâm Việt Nam, mô ân geh nau ntưp rêng tâm Việt Nam rnôk pơk trong mpăr tăch rgâl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương