Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Tâm rơh khâl ngăn tât Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ho\ tâm nchră đah Tổng thống Liên bang Nga Putin ta Moscow. Bar ding rnê prêh nau tă geh tâm boh kan nsum tăch rgâl tâm rơh rlau aơ đah nau kan ntru\nh [ư săk tam nau tâm ton dah ro\ng tăch rgâl yor Việt Nam-Liên minh văng sa Á-Âu, ntoh nau mra doh rklaih ăp nau nkol, ngăn lah đah ndơ tuch tănm, tui ka bah bar dak.

Bar ding ân lah, Việt nam ndrel Nga hôm âk nau geh jêng gay ntru\t dăng tâm boh, ân geh nsôih geh nkô| nau n’hao nau kan tăch rgâl bar ding tât 10 rmen đôlar năm 2020. Tă bah nau tâm boh chính trị prêh, nau tâm boh vay ơm jru, nâp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ndrel Tổng thoóng Putin ho\ tâm nchră âk nau kan bah lam ntur neh ndrel nkuăl uănh khlay, tâm d i nau lo\ tâm boh ngăn ndrel tâm kơl nsum tâm nau tâm nchră âk ding.

Tổng thống Putin lah rjăp Nga kơl rklaih nau tâm pit tâm Biển Đông đah nau kan tâm nchră,  tâm di đah Luật pháp lam ntur neh, geh nau ton bah Liên hợp quốc mpeh Luật dak lêng năm 1982, [ư to\ng ăp nau ton DOC ndrel ơm ndâk COC./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng