Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng nđaơ (22/10), ta Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm rơh r[u\n gưl prêh mpeh nkual [on têh ue\h lăng ASEAN 2020, nău khlay yor Ban Kinh tế Trung ương n’hanh N’gâng kan Xây dựng [ư tơm rdâk [ư.

Thủ tướng [ư tơm r[u\n gưl prêh mpeh nkual [on têh ue\h lăng ASEAN 2020

 

Ta nău [ư Kruanh ASEAN, Thủ tướng u\ch ăp nu^h ASEAN n’hao nuih n’hâm tâm rnglăp, du\t n’hâm, ndrel ty [ư ue\h 5 nău kơl lor bah năm ASEAN 2020, lah ntu\k gay hun hao lôch ue\h nkual [on têh ue\h lăng ASEAN. Đah nkual [on têh bah dak he, Thủ tướng đă nău kan ndâk [ư, ăp ntu\k, ăp doanh nghiệp, ngăn lah ăp doanh nghiệp công nghệ, an kan ndrel rjăp, ntop kơl ndrel gay ndâk [ư ăp nkual [on têh ue\h lăng ntêm nkrem, săk rnglăi, rho\ an nu^h [on lan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương