Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 24/9, ta nkuăl Cai Lậy, n’gor Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh mpôl pah kan bâh chính phủ le\ ua\nh năl nău [ư t^ng ăp ntrong kan njrăng, rdâng duh phang, dak tiăt boh lăp le\ khuch tât nău pah kan tuch tăm, tâm ne\ geh tơm sầu riêng, lah ntil tơm geh nău dơi bâh n’gor Tiền Giang.

 

Tât râng ua\nh kơt nău kan tăm sầu riêng bâh rnăk vâl wa Mai Văn Âu, Thủ tướng rhơn [on lan kan lo\ mir tâm ban năp nơh le\ geh âk play, tăch sầu riêng đah rnoh khlăy, ns^t tay nău geh âk, nkre lah rnê [on lan le\ mbơh nău kĩ thuật mât tăm gay ma ndrel pah kan jan sa [ư sâm geh. Tâm rnôk nău duh phang, dak tiăt boh lăp. Thủ tướng đă n’gâng kan ta ntu\k n’hanh n’gâng kan tuch tăm an geh [ư tăm âk ntil tơm tăm ndơn yor rgum geh du ntil tơm sầu riêng. Ndrel đah ne\ lah do\ng khoa học công nghệ gay ma n’hao nău geh, nău ueh tơm sa play rlơ\ yan, nkre njrăng dak tiăt boh, nkre ns^t tay nău wa\ng sa khlăy.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương