Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 14/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hăn uănh nkra ue\h tay way ăp năm Lăng Kruanh Hồ Chí Minh ntơm bah nar 15/6 tât 14/8/2020. Lôch nê, Thủ tướng pah kan đah {an mât uănh Lăng. Thủ tướng u\ch an pơk tay mpông wơt năch lăp Lăng chop Kruanh Hồ Chí Minh ntơm bah nar aơ, 15/8. T^ng nău mbơh bah {an mât uănh Lăng Kruanh Hồ Chí Minh, ta năp nău tât krit nji bah nuh srê Covid-19, {an mât uănh Lăng ho\ dăn an rlu lăp weh chop khâl Kruanh Hồ Chí Minh, nkah g^t ăp tahen ơm dăng janh kh^t n’hanh hăn uănh pâl nkual wa\r Lăng, Quảng trường Ba Đình ntơm bah nar 23/3/2020. Rnôk nuh srê ho\ dơi mât kân, {an mât uănh ho\ mbơh Thủ tướng an pơk tay mpông rho\ do\ng an [on lan weh chop khâl tâm nar nkah ndray 30/4, 01/5 ntơm bah nar 30/4/2020. T^ng [ư trong nchrăp nkra ue\h tay Lăng way ăp năm ntơm bah nar 15/6 tât 14/8/2020, {an mât uănh ho\ t^ng [ư đăp mpăn nâp ue\h ăp to\ng ngăn n’hanh [ư lôch jêh di rnoh ngăch ndơ\ luh. Lôch kơi nkra, săk Wa dơi mât tay ta rnoh du\t ue\h./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng